วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด

ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด

วันที่ 5 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคามและเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดีมีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแก่นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4 มีนาคม พุทธศักราช2564 ประกาศณวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช2564 เป็นปีที่6 ในรัชกาลปัจจุบัน

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ

มหาสารคาม

มหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

Related Posts

Next Post

บทความ แนะนำ

No Content Available

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.